Første tyske praktiske erfaring med en rækkebrænder fra ENVO-DAN har vist meget lovende forbrændingsresultater.

Dansk ukrudtsbrænder ENVO-DAN bygger brændere, der især bruges i økologisk dyrkning. I de senere år er der opstået et nyt koncept på baggrund af kundernes efterspørgsel: afbrænding af afgrøder “i rækken” under dyrkningen med en ukrudtsbrænder, der er konstrueret som en brænder i rækken. Funktionsprincippet adskiller sig fra traditionelle ukrudtsbrændere. Brænderen i rækken udsender også varme gennem siderne. På denne måde finder afbrændingen sted i afgrøderækkerne, hvilket betyder, at afbrænding i afgrøderækkerne giver termisk bekæmpelse af ungt ukrudt. Der har været erfaringer med “in-flat”-brændere til afgrøder som majs, græskar og løg i nogen tid, men med traditionelle brændere, som har et andet arbejdsprincip. I sommer blev en ENVO-DAN-rækkebrænder, E-Therm Selekt, testet på en grøntsagsgård i Niedersachsen (Tyskland) i forbindelse med dyrkning af løg.

Den lette sandjord på gården er så rig på ukrudt, at forskellige ukrudtsarter spirer hele året rundt, og at sen lugning af det spirende ukrudt er særligt besværligt. Tanken er, at ved at brænde i rækken vækkes der ikke nyt ukrudt, og der er ingen fare for rodskader, som det er tilfældet med hakkejernet. Rodskader resulterer ofte i hæmmet vækst hos afgrøden. Desuden er rodskader i mange afgrøder en indgang til jordbårne sygdomme.

Maskinen er konstrueret på en sådan måde, at det er muligt at arbejde på afgrøder, der allerede er udviklet. Foran brænderhætterne er der monteret slæbeskinner, som samler bladene og holder dem oprejst så meget som muligt.

Det er for at sikre, at varmen kan komme ind i rækken, hvor det spirende ukrudt skal bekæmpes. Hætterne omkring flammen efterlader en åbning i bunden for at give varmen en vej ud, og denne blæses ind i rækken med luftstøtte. Derudover giver blæseren mere ilt til forbrændingsprocessen, hvilket resulterer i højere varmeproduktion, sparer gas og reducerer CO₂.

Maskinen blev testet for første gang på løg, som allerede var så udviklede, at nogle af bladene allerede rørte jorden. Spørgsmålet var, om der ikke ville opstå uacceptable brandskader ved afbrændingen. Med en hastighed på ca. 3,5 km i timen så effekten på ukrudtet ud til at være god, især fordi det yngre ukrudt blev godt kontrolleret, og det ældre ukrudt ikke blev påvirket tilstrækkeligt af varmen. Det var spændende at se effekten på løgbladene. De varme pletter nåede især vokslaget, og nogle gange blev nogle blade revet i stykker. Tidligt om morgenen var bladene stejlere, og resultatet var bedre. Afgrødernes stadie og tidspunktet på dagen ser derfor ud til at være meget vigtigt for et optimalt resultat. Et andet spørgsmål var, om de løg, der allerede var lidt over jorden, ville lide nogen “solskoldningsskade” af brændingen. Der blev ikke fundet nogen skader ved en kontrol umiddelbart efter brændingen, og heller ikke ved en kontrol en måned senere.

Disse første erfaringer med den nye maskine er meget interessante, især for Galinsoga-skud, som er rimeligt godt kontrolleret under dyrkningen, så længe der foretages kontrolbrændinger. Især på sandjord ville dette være en meget velkommen teknik for økologiske grøntsagsavlere til at kontrollere disse udfordrende ukrudtsplanter. Spørgsmålet er også, om princippet med afbrænding i rækkerne kan anvendes på flere afgrøder, især hvor sen ukrudtsbekæmpelse er et problem. Det kan f.eks. være knoldselleri, forskellige kåltyper, bønner eller fennikel. Med en justeret arbejdsbredde på brænderhætterne vil det også være muligt at arbejde i flere afgrøder end den nuværende rækkebredde på 50 cm. Det er endnu uvist, hvordan denne teknik vil udvikle sig yderligere. Der ser i hvert fald ud til at være nok gode udsigter til yderligere eksperimenter i den næste dyrkningssæson.

Forskning og artikel af Christoffel den Herder, seniorrådgiver for økologiske grøntsager hos Ceres Horti Advice BV.

Artikel fra det hollandske magasin Mechaman. Læs den fulde artikel her

Har du brug for en professionel ukrudtsbrænder?

Skriv til os eller ring for at få et uforpligtende tilbud! Vi vil rådgive dig om den rigtige ukrudtsbrænder til dine behov.

Ole Bo Jensen, direktør og ejer af ENVO-DAN