Hvorfor bruger landmænd glyphosat?

Det mest anvendte pesticid i verden, glyphosat, er blevet sat i forbindelse med en række kræftformer og har en negativ indvirkning på både menneskers sundhed og miljøet.

Hvorfor anvendes glyphosat i landbruget? Konventionelle landmænd har i mange år brugt pesticidet glyphosat til at bekæmpe ukrudt for at optimere produktionen på deres marker. Økologiske landmænd må finde andre metoder som f.eks. sædskifte, rettidig såning af afgrøder og brug af professionelle ukrudtsbrændere.

Imidlertid tvinger bekymringen for miljøet og menneskers sundhed beslutningstagerne til at gribe ind over for glyphosat, dette meget populære ukrudtsmiddel i konventionelt landbrug.

En procedure er igangsat for at forlænge EU’s tilladelse til anvendelse af glyphosat, som udløb i december 2022. Men global brug af glyphosat skal forbydes, og beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet skal opprioriteres. Det er i hvert fald den klare vision for HEAL, en organisation, der arbejder for en bedre sundhed for alle mennesker.

Verdenssundhedsorganisationens Internationale Kræftforskningscenter (IARC) erklærede i 2015, at glyphosat “sandsynligvis forårsager kræft hos mennesker”, men i slutningen af 2016 erklærede Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), at beviserne ikke understøttede denne klassificering, og at glyphosat ikke udgjorde nogen anden sundhedsrisiko for mennesker.

Som følge heraf offentliggjorde Europa Kommissionen en foreløbig anmodning om at forlænge glyphosats femtenårige anvendelsestilladelse.

Rapport om glyphosat informerede ikke om risikoen for kræft

Denne beslutning blev kritiseret af forskere og civilsamfunds organisationer for manglende gennemsigtighed og videnskabelig neutralitet samt for primært at være baseret på undersøgelser og resultater, der støttedes af industrien snarere end akademisk forskning. Faktisk opstod der en skandale i 2017, da det stod klart, at store dele af EU’s evalueringsrapport om glyphosat var kopieret direkte fra industriens oprindelige ansøgning, og at oplysninger om dette ukrudtsmiddels forbindelse til kræft blev holdt hemmeligt.

Derfor opfordrede sammenslutningen af Europæiske Kræftforeninger (ECL) og HEAL Kommissionen til at forbyde glyphosat fuldstændigt og sætte specifikke mål for en fremtid uden pesticider som svar herpå. De europæiske regeringsrepræsentanter forlængede i 2017 brugen af glyphosat på det europæiske marked indtil december 2022.

Selv om industrien stadig har brug for en ny licens til at bruge glyphosat, har Europa Kommissionen afkortet den femtenårige fornyelsesperiode til fem år. Europa Parlamentet nedsatte PEST-udvalget for at revidere den europæiske godkendelsesproces for pesticider som reaktion på det politiske og offentlige oprør. Men tiden er ved at løbe ud, og brugen af glyphosat skal forbydes på verdensplan, og beskyttelsen af menneskers og miljøets sundhed skal prioriteres højt.

>>> Læs hele artiklenfra HEAL – Health, Environment, and Alliance.

Har du brug for en professionel ukrudtsbrænder?

Skriv til os eller ring for at få et uforpligtende tilbud! Vi vil rådgive dig om den rigtige ukrudtsbrænder til dine behov.

Ole Bo Jensen, direktør og ejer af ENVO-DAN