Landbrugs ukrudtsbrændere-fladt system

E-Therm ukrudtsbrændere er markedets mest energieffektive brændere med dokumentation for besparelser på gasforbruget med op til 40 procent. Dokumentationen udføres af Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Flakkebjerg Danmark.

E-Therm modellerne er udstyret med lufttilførsel, som skaber overtryk under skjoldet. Det gør, at du kan arbejde med maskinen i vindhastigheder op til 12 meter i sekundet, uden at det har nogen indflydelse på processen med ukrudtsbrændingen. Vores system blander luft med propangas under afbrænding af ukrudtet > mere effektivt og mindre gasforbrugende.

Op til 40 % reduktion i propangasforbrug betyder færre omkostninger og hurtig ROI.

Landbrugs ukrudtsbrændere i rækker

E-Therm Selekt er en in-row ukrudtsbrænder designet på en sådan måde at effektiv brænding er muligt i veludviklede afgrøder. Denne maskine har brænderhætter foran, hvor der er monteret træk. Disse samler bladene og holder dem så vidt muligt oprejst, sikrer at varmen kan komme ind i rækken, præcis der hvor det spirende ukrudt skal bekæmpes.

 

In-row ukrudtsbrænderen afgiver også varme gennem siderne. På den måde foregår afbrændingen i afgrøderækkerne. Disse samler bladene og holder dem så vidt muligt oprejst, sikrer at varmen kan komme ind i rækken, præcist der hvor det spirende ukrudt skal bekæmpes. Ideen med afbrænding i række er at beskytte afgrøden, mens der ikke vækkes nyt ukrudt, og der ikke er fare for rodskader, som det er tilfældet med hakken. Skader på rødderne resulterer ofte i hæmmet vækst af afgrøden.

Vores E-THERM SELEKT optimerede gas- og luftblandingen under forbrændingen og beskyttede samtidig forbrændingen mod den omgivende vind. Herved udnyttes varmen fra forbrændingen fuldt ud til ukrudtsbekæmpelsen, hvilket giver høj virkningsgrad. Dette gør vores system unikt – og årsagen til det verdenspatent, vi har opnået.

Ukrudtsbrændere til kommuner til ruderale anlæg og desinfektion

ENVO-DAN’s model ET for kommuner er udviklet med specifikke hensyn til arbejdsmiljøet. Støjreduktion er høj effektivitet, og derudover er Ukrudtsbrænderen udviklet til frontmontering, som sikrer, at føreren ikke hele tiden skal kigge sig over skulderen. Tilpasset alle værktøjsholdere er vores modeller udviklet med fokus på høj energieffektivitet og lavt CO2-udslip.

ENVO-DAN’s E-Therm ukrudtsbrændere bruger 40 procent mindre gas og arbejder ved 40 procent mindre CO2 udledning, hvilket sikerer, at which ensures that føreren ikke udsættes for samme mængder CO2 som på de tidligere kendte brændere.

 

5 områder med store fordele ved at bruge vores ukrudtsbrændere:

  1. Sterilisering
  2. Reduktion af ukrudt
  3. Bakterier og skadedyr
  4. Desinfektion i hønsehuse
  5. Udtørring af veje
man with hat and organic vegetables 510 x 510

Den agro-økologiske transformation

EU står over for dilemmaer og kritiske beslutninger om pesticidpolitikker og bevarelse af agroøkosystemer. Ikke desto mindre findes der effektive alternativer til pesticider og skal integreres i et komplekst beslutningssystem for afgrødebeskyttelse for at holde omkostningerne lave og bevare økosystemtjenesterne. Arealanvendelsen planlægges ændret i retning af økologiske produktionssystemer. EU’s grønne aftales ambition om at dække 25 % af EU’s jord med økologisk jord vil utvivlsomt blive påvirket af en reduktion i kemisk input og forstyrrelser i arbejdsintensiteten.

Læs mere her: Farm to Fork Strategy (europa.eu)

Er alle EU-lande i stand til at levere på den grønne omstilling? En agroøkologisk omstilling af europæisk landbrug bør være i overensstemmelse med de deltagende landes faktiske behov og operationelle kapacitet. EU er sammensat af lande med forskellig national lovgivning, organisationsniveauer og retningslinjer for landbrugssektoren.

Hos ENVO-DAN er vi villige til at arbejde sammen for at hjælpe miljøet. Det er grunden til, at vi altid arbejder mod at forbedre betingelserne for det økologiske landbrug. Vores ukrudtsbrændere har formået at reducere CO2-udledningen og gasforbruget med op til 40%. Vi er en af de mest miljøvenlige løsninger, ikke kun for landbruget, men også for byer, gårde og veje. Dette omfatter reduktion af ukrudt, desinfektion, tørring og bekæmpelse af skadedyrssygdomme.

For at kunne tilpasse sig alle interessenters nuværende og fremtidige behov for at fremme bæredygtig udvikling i landbruget, gårde og kommuner, lægger ENVO-DAN sig i selen for at støtte økologisk landbrug på bedste vis med effektivt udstyr til ukrudtsbekæmpelse. For mere information, kontakt os venligst.

<<< Tilbage til forrige nyhed                                                                                                Læs den næste nyhed>>>

Har du brug for en professionel ukrudtsbrænder?

Skriv til os eller ring for at få et uforpligtende tilbud! Vi vil rådgive dig om den rigtige ukrudtsbrænder til dine behov.

Ole Bo Jensen, direktør og ejer af ENVO-DAN