ENVO-DAN ukrudtsbrænder i rækken E-Therm Selekt Den bedste løsning til landmænd, i majsdyrkning.

I økologisk majsproduktion er der brug for en selektiv metode til ukrudtsbekæmpelse i rækken efter fremspiring of afgrøden frem komst. I konventionel majs kan rækkebrænding være en IPM-foranstaltning, der supplerer kemisk bekæmpelse og modvirker udvikling af resistens.

I et OnFarm-forsøg i økologisk majs på Vejgården I/S er effekten af rækkebrænding blevet undersøgt.

Forsøget blev udført med en rækkebrænder udviklet af ENVO-DAN, som har to brændere pr. række. Gasflammen er rettet skråt mod majsplanternes basis.

Princippet i rækkebrænding er at sende varme ind i bunden af majsen, hvilket får majsen til at komme sig hurtigere end efter fladbrænding, hvor alle blade er blevet brændt. I dette forsøg blev der kørt 3,5 til 4 km i timen med et gasforbrug på ca. 40 kg pr. ha.

Forsøget blev sat op med to forsøgssektioner, dvs. med og uden rækkebrænding på majsens 3-bladsstadie. Før behandlingen blev området luget, inden majsen spirede frem. Bagefter blev der foretaget to mekaniske radrensninger med en kultivator mellem rækkerne. Sammenlignet med en optimal forbehandling burde der have været gjort en mere intensiv indsats med ukrudtsbekæmpelse før fremspiring med tandharve og tidlig radrensning med en kultivator mellem rækkerne.

blade kornmark 510x510

Resultaterne kan ses under de enkelte forsøg i nordiske feltforsøgssystemi forsøgsnummer: 091832222.

Ved afbrændingen den 30. maj under gode, tørre vejrforhold var der en stor ukrudtsbestand med ca. 300 planter pr. m².

Størrelsen af ukrudtet har været fra kimblade til første løvblad.

Bestanden har været domineret af hvidmelet gåsefod med over 250 planter pr. m² optalt i parceller, som efterfølgende er rækkebrændt.

Billederne fra forsøget illustrerer, at der er opnået en høj effekt mod især hvidmelet gåsefod. Effekten er bedømt til 97%, mens effekten mod snerlepileurt er bedømt til 90%. I de gasbrændte forsøgsled har det ved hypning i forbindelse med radrensning været muligt at holde majsen relativt fri for ukrudt i den kritiske periode, indtil majsen er kommet op på 6-8 blade. Hvor der ikke er rækkebrændt, har hvidmelet gåsefod en så voldsom vækst, at andet ukrudt er blevet undertrykt. Ved høsten har der inde i rækkerne af de ikke-rækker-brændte rækker været en tæt bestand af store, hvidmelet gåsefod. I mellem rækkerne har radrensningen haft god effekt, og dækningen af ukrudt er her primært snerlepileurt, som er krøbte ud inde fra rækken. Afgrødenhøjden i midten af august har været 217 cm i ikke-rækkebrændte parceller og 257 cm i rækkebrændte parceller.

STRATEGI.

Rækkebrænding er en mulighed for at bekæmpe ukrudt inde i rækken efter majsens fremkomst, når ukrudtet har højst et lovblad. Stort ukrudt kan hæmmes, men er hurtigt vækst igen.

Blindstrigling før majsens fremspiring skal være så effektiv som muligt. Rækkebrændingen gennemføres, når majsen har tre blade. Radrensning gennemføres før eller efter rækkebrænding. Radrensningen bør hyppe jord ind i rækken, så effekten af brændingen suppleres med effekten af tildækning af ukrudtet.

1. ENVO-DAN har udviklet en 12-rækket gasbrænder til rækkebrænding.

Tilførsel af luft fra bæsere øger udnyttelsen af gassen og gør maskinen mere robust i forhold til at køre ved vind. En flamme rettes mod hver sin side af majsens basis. Rækkebrændingen er udført på ukrudt med kimblade og op til første løvblad.

2. I de ikke-brændte parceller.

I de rækker, der ikke er blevet radbrændt, står hvidmelet gåsefod tæt i store dele af arealet og udsætter både majs og andet ukrudt for hård konkurrence.

3. I den kritiske periode

Rækkebrænding sammen med kultivatoren mellem rækkerne har sikret plads til majsen i den kritiske konkurrenceperiode, indtil majsen har 6-8 blade.

4. Resultater i august

I august dominerer den meterhøje hvidmelet gåsefod i de ikke-række-brændte parceller.

5. Udbyttet

I august er der en del ukrudt i de rækkebrændte parceller, men det vil ikke have en væsentlig indflydelse på udbyttet. Udbyttet af tørstof er øget fra 77 til 118,45 hkg pr. ha. (hektokilogram er 100 kg) ved rækkebrænding, og udbyttet af afgrødeenheder er øget fra 62,8 til 103,7.

I 2021 blev der gennemført to forsøg med rækkebrændere med brænding i majsens stadie 14 og 16. Forsøgene er beskrevet i Landsforsøgene 2021. Der blev ikke målt noget udbytte. Forsøgene viste, at det er vigtigt at gennemføre brændingen inden ukrudtet højst har udviklet første løvblad.

Har du brug for en professionel ukrudtsbrænder?

Skriv til os eller ring for at få et uforpligtende tilbud! Vi vil rådgive dig om den rigtige ukrudtsbrænder til dine behov.

Ole Bo Jensen, direktør og ejer af ENVO-DAN